#30KabayanPartyList sa pag-gunita sa ika-30 Anibersaryo ng EDSA People Power


Larawan mula sa Philippine Star 14July2015

Ginugunita natin ang ika-30 anibersaryo ng EDSA People sa taon na may pambansang halalan. Sa panahong ito nananawagan ang Kabayan Party List na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa demokrasya sa pamamagitan ng pagsasa-institusyon ng People Power.

“Mahalaga sa ganitong hangarin ang mapanglahok na pamamahala; pagiging bukas ng mga institusyon; at ang pagkakaroon ng pananagutan ng lahat ng kasapi sa lipunan. Ito ang hamon sa mga tumatakbo at sa mga botante.”

Atty. Harry Roque, pangunahing kinatawan ng#30Kabayan Party List sa Halalan 2016

 

We are marking the 30th anniversary of EDSA People Power in an election year. Kabayan calls for strengthening democracy and institutionalizing people power. Essential to these aspirations are participatory governance, transparency of institutions, and the accountability of all actors.This is the challenge to those seeking public office and to the voters.

Atty. Harry Roque, first nominee, #30Kabayan Party List for Congress 2016

Advertisements

One comment on “#30KabayanPartyList sa pag-gunita sa ika-30 Anibersaryo ng EDSA People Power

  1. Jess Varela says:

    YES!!!!!

    Sent from my iPad

    >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s